Αγιορείτικα Εργόχειρα, Αγιορείτικα Εργόχειρα,Αγιορείτικα Εργόχειρα,Αγιορείτικα Εργόχειρα,Αγιορείτικα Εργόχειρα,Αγιορείτικα Εργόχειρα,Αγιορείτικα Εργόχειρα,Αγιορείτικα Εργόχειρα

date. 2023

city. Amsterdam

size. mural painting 700m x 500m

Project 9